/ 2 نظر / 966 بازدید
احمد

آقا قیمت بار مشهد به تهران ایسوزو چقدره؟

علی تبریز

سلام این ایسوزو خوابدار است یا نه ظمنا با پایه 2 میتوان آن را راند